Zápis do ZŠ Ch.Masarykové Velká Chuchle

Vážení rodiče,

zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v prostorách historické části školy a její přístavby. Těšíme se na viděnou dne 21.2.2019 od 16.00-18.00 hod.

Zveme Vás a budoucí prvňáčky na zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020, který se bude na naší škole konat 4. 4. 2019 v době od 14.00 do 19.00 v nové přístavbě školy.

Pro školní rok 2019/2020 budou otevřeny dvě první třídy.

Do prvních tříd pro školní rok 2019/2020 budou v rámci zápisu přijímány děti podle uvedených kritérií:

Dítě má trvalý pobyt ve spádové oblasti městské části Velká Chuchle.

Další děti budou přijímány podle naplnění kapacity školy.

U zápisu Vás přivítají paní učitelky Mgr. Vladimíra Saviová a Jana Miškovská, třídní učitelky budoucích prvních tříd, a další paní učitelky 1. stupně. Radostně budou očekávat své příští spolužáky i žákyně a žáci šesté třídy, patroni prvních tříd. K zápisu přiveďte prosím budoucího prvňáčka, přineste s sebou svůj občanský průkaz, příp. potvrzení o změně trvalého pobytu, a rodný list dítěte, příp. potvrzení o povoleném odkladu povinné školní docházky. V případě zájmu o individuální návštěvu školy, či pokud by Vám daný termín zápisu z vážných důvodů nevyhovoval, kontaktujte nás.

V tomto období si často kladete otázku, zda je Vaše dítě dostatečně zralé pro zahájení povinné školní docházky. V příloze proto uvádíme základní oblasti, které jsou důležité pro posouzení školní zralosti, a několik doporučení, jak můžete pomoci svým dětem připravit se na vstup do školy. Budeme rádi, jestliže vám tyto informace pomohou v často nelehkém rozhodování .

Na shledání s Vámi se těší Mgr. Eliška Jančíková, ředitelka školy.