Praktické info

Co děti potřebují do MŠ?

  • Vhodné přezůvky s bílou podrážkou a pevnou patou
  • Pohodlné oblečení do třídy
  • Pyžamo
  • Oblečení na školní zahradu
  • Boty na školní zahradu
  • Náhradní oblečení pro případ nehody

Vše podepsané!!!!

Kdy vyzvedávat děti po obědě?

Děti ze tříd Včelky a Šnečci mají oběd v 11:30 hodin

Děti ze tříd Berušky, Motýlci a Koťata mají oběd ve 12:00 hodin 

Vyzvedávání dětí po obědě je od 12.30 do 13.00 hodin.

Kdy vyzvedávat děti odpoledne?

Odchod dětí z MŠ odpoledne je v době od 14:30 do 17:00 hodin. Děti se rozcházejí ze svých tříd a v letních měsících ze školní zahrady.

Provoz MŠ končí v 17:00 hodin, kdy se budova zamyká.

Snažte se vyzvedávat své děti včas.

Musí mé dítě ve školce spát?

Nemusí. Stačí, když odpočívá.Odpočinek je biologická potřeba každého organismu, tedy i dětského. Často se stává, že děti již doma po obědě neodpočívají, ale ve školce při čtení pohádky usnou.

Mohu nechat dítě na chodbě MŠ s tím, že do třídy dojde samo?

Ne, vždy je potřeba předat dítě paní učitelce. Totéž platí při odchodu, rodič je povinnen paní učitelce oznámit, že si dítě odvádí. Je to především z bezpečnostních důvodů, ale také tím děti učíme pravidlům slušného chování.