Artikulační cvičení

Cvičení pro jazyk:

Při cvičení jazyka se nesmí hýbat čelistí!!!!!Učíme se pohybovat pouze jazykem.

Jezdí autíčko - vyplázneme jazyk, špičkou jazyka olizujeme dokola na obě strany

Houpačka - špičkou jazyka olizujeme spodní ret doprava a doleva, jazýček se musí dostat po spodním rtu z jednoho koutku do druhého

Stěrače stírají - špičkou jazyka olizujeme horní ret doprava a doleva, jazýček se musí dostat po horním rtu z jednoho koutku do druhého

Bouličky - pusinka je zavřená, jazyk tlačí do tváří, střídavě doprava a doleva

Opička - pusinka je zavřená, jazyk tlačí do spodního rtu, do prostoru mezi zuby a ret.Totéž lze cvičit i s horním rtem.

Malíř - jazyk směřuje na horní patro, na horním patře provádí pohyb dopředu a dozadu. Jako když malíř naírá strop.

Čertík - jazýček zvedneme k horním zubům a hornímu patru.Kmitáme jazýčkem v rychlejším tempu dopředu a dozadu (blllll).

Koníček - přisajeme jazyk na horní patro, pak jej spustíme dolů, ozve se klapavý zvuk

Voják - pusinka otevřená, jazýček se postaví za horní zuby, šičpka se opírá o přední zuby nebo horní patro těsně za zuby. Jazyk musí být narovnaný (jako voják v pozoru).

Cvičení pro rty a tváře:

Pošleme pusinku - rty se našpulí a tlakem se vytvoří "mlaskavý zvuk"

Rozcvička- vyslovujeme samohlásky, při jejich vyslovení se snažíme co nejvíce pohybovat rty

ááá - ústa jsou hodně otevřená

ééé - rty tvoří široký úsměv

ííí - rty tvoří široký úsměv, u kterého ceníme zuby

óóó - rty jsou našpulené, mají tvar kroužky

úúú - rty jsou našpulené, mají tvar komínku

Bublina - tváře nafoukneme tak, aby byly obě zakulacené. Nafouknutí lze střídat. Nafukujeme střídavě pravou a levou tvář.

Koníček frká - rty jsou volně u sebe, výdechem je rozechvějeme.

Zoubky se" kousnou do rtu" - nastavíme horní ret tak, jako když se vyslovuje hláska "V". Totéž zkoušíme obráceně. Spodní zuby se snaží lehce "Kousnout" do horního rtu.