Rytmizace

Při nácviku rytmizace se snažíme dítě naučit vytleskávat slova na slabiky a opkaovat správný rytmus.

Rytmizace slov - učíme děti vytleskávat slova na slabiky

Nácvik rytmu - hrou na tělo (vytleskávání, dupání, pleskání) učíme dítě opakovat rytmus

Fonografomotorika:

Je způsob nácviku správného rytmu a tempa řeči s pomocí obloučků, které dítě dělá tužkou na papír

  1. fáze - dítě říká slova, která rozděluje na slabiky. Při slabikování zapisuje obloučky. Jeden oblouček odpovídá jedné slabice.
  2. fáze - dítě říká slova přirozeně a ke každému slovu udělá oblouček (bez ohledu na počet slabik). Jednomu slovu odpovídá jeden oblouček.