Školné

Cena školného pro školní rok 2019/2020 je 525,-Kč