Školné

Cena školného pro školní rok 2022/2023 je 500,-Kč