Platby ŠJ

Stravné : 987,-Kč ( 3 - 6 let) ; 1 050,-Kč ( 7-leté děti s OŠD )

Školné : 500,-Kč

č.účtu 43-5121170287/0100

Variabilní symbol najdete na nástěnce v šatně nebo u paní hospodářky J.Hložkové.