Platby SR


Příspěvek pro školní rok 2021/22 je prozatím 600 Kč (na 5 měsíců) za dítě.  Pokud dítě nastoupí do MŠ v průběhu roku, bude mu vypočítán přiměřený příspěvek.

Číslo účtu: 225984522/0300

Poznámka – uveďte, prosím, jméno dítěte a třídu

Je možné se domluvit na splátkovém kalendáři - budete-li chtít postupovat touto cestou, kontaktujte, prosím, zástupce za Vaší třídu nebo přímo paní Plockovou.