Těšíme se do školy -AKCE PRO PŘEDŠKOLÁKY

Dne 13.2.2018 ve 13.00 hod přijdou p.učitelky ze ZŠ na besedu s dětmi ze třídy Berušky a Včelky .Děti seznámí s tím ,jak to ve škole vypadá ,na co se mají těšit a co se tam naučí.

Pro děti z předškolních tříd budou v probíhat Testy školní zralosti během února (termín upřesníme). Děti se jich účastní na základě písemného souhlasu rodiče. Výsledky testu slouží jako doporučení pro nástup do 1. třídy základní školy případně pro odklad školní docházky. Více informací získáte u učitelek na třídě.