První měsíc v naší MŠ Velká Chuchle

 První měsíc v naší MŠ Velká Chuchle.

Kdo by to byl řekl, ale první měsíc je už za námi a v naší MŠ se už neozývá žádný pláč a stýskání po rodičích. Začátek byl určitě pro všechny náročný, jak pro děti, rodiče, tak i všechny paní učitelky a celý kolektiv MŠ. Děkuji hlavně paní učitelkám z nejmladší třídy Včeliček, protože tam to bylo určitě nejnáročnější. Tento školní rok budeme zařazovat několik společných akcí pro rodiče a děti, společně si užijeme tyto krásné chvíle v prostředí MŠ.

Celý školní rok 2022/2023 se ve třídách  zaměříme:

Berušky ,Koťata a Motýlci (děti s OŠD a předškoláci )

Na učení poznávat naše pozitivní i negativní pocity a podporovat pozitivní mezilidské vztahy.

Hlavním cílem posledního roku v MŠ je mimo jiné připravit děti na vstup do základní školy a co nejvíce je podpořit v samostatnosti a přirozené zvídavosti, např. i prostřednictvím „vědeckých“ pokusů. Podporovat dětskou kreativitu (děti často a rády tvoří ať už organizovaně nebo zcela spontánně), samostatné myšlení a uvažování a samostatnost v sebeobsluze, komunikaci .

V rámci budování zdravého životního stylu a upevňování fyzické i psychické odolnosti budeme chodit do lesa na vycházky a pro děti připravíme různorodé aktivity v přírodě. Aktivity zaměříme na týmovou spolupráci a schopnost vyřešit úkol kreativně.

Netrváme na spaní po obědě, chvíli odpočíváme na lůžku při poslechu čtené pohádky, povídání o příběhu. Ve zbylém čase mají děti možnost věnovat se předškolní přípravě (pracovní listy pro předškoláky), stolním hrám nebo tvořivým aktivitám.

Naší snahou bude, aby si děti poslední rok v mateřské škole užily a měly  jednou na co vzpomínat.

 Mezi další akce, které nás během roku čekají, patří například: návštěva Základní školy Velká Chuchle a dopoledne v 1. třídě, akce se žáky ZŠ, návštěva místní knihovny, rozsvícení vánočního stromku, Masopust, Velikonoční jarmark, slavnostní pasování na školáky. V rámci spolupráce probíhá sportovní projekt Sportujeme s DTJ. V rámci hodin během roku absolvují děti rozmanité všestranně-pohybové aktivity v tělocvičně DTJ, jejichž cílem je především vybudovat kladný vztah ke sportu a pohybu obecně a zvyšovat u dětí fyzickou a psychickou odolnost k zátěži. V MŠ máme i další kroužky – Děti na startu ,keramiku ,hravou angličtinu ,zumbu a rok se Sokolem . Pro budování zdravého životního stylu a upevňování fyzické odolnosti se zapojíme do programu ,,Se Sokolem do života“, kde budeme podporovat pohybovou gramotnost a odolnost dětí proti nemocem.