Nemocné děti

Vážení rodiče,

obracíme se na vás se žádostí, abyste byli ohleduplní k ostatním dětem a také personálu mateřské školy, a nevodili do mateřské školy děti nemocné nebo nedoléčené. Vznikají nepříjemné situace, které musíme každý den řešit (nemoci dětí a nemoci personálu).
Chtěli bychom vás informovat, že v žádném případě nebude do MŠ přijato dítě, které bude vykazovat příznaky zvýšené teploty, nevolnosti nebo bude mít zelenou rýmu. Chceme chránit vaše děti i kolektiv pedagogů, kteří se o vaše děti starají. Chápeme, že péče o nemocné dítě je psychicky i časově náročná, ale jedná se o příznaky virových onemocnění, které jsou přenositelné v dětském kolektivu a pokud není dítě řádně doléčeno, má tendence se vracet.
Tímto jednáním totiž porušujete školní řád, který je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
Platné právní předpisy nám ukládají zajistit bezpečnost a ochranu zdraví dětí během vzdělávání. Máme tedy možnost (dokonce povinnost) upravit podmínky provozu mateřské školy i s ohledem na předcházení šíření infekčních onemocnění a nepřijmout tak do vzdělávacího procesu dítě, které jeví známky nemoci (například silná rýma nebo kašel). Pokud jsou rodiče přesvědčeni o tom, že jejich dítě je zdravé a učitelka se mýlí, předloží vyjádření dětského lékaře o tom, že jeho dítě smí do kolektivu.
V případě, že rodič bude nemocné nebo nedoléčené dítě opakovaně vodit do kolektivu a vystavovat tak ostatní děti a personál mateřské školy možné nákaze a všechna předchozí jednání nepovedou k nápravě, dopustí se hrubého porušení školního řádu a dítě může být z mateřské školy trvale vyloučeno.
                                                                                              Děkujeme za spolupráci.