MŠ se zapojí do programu Balíček okamžité pomoci pro Pražany

Můžete požádat ředitelku MŠ o prominutí úhrady školného, stravného na celý školní rok 2022/2023.Základní podmínkou je trvalé bydliště v Praze a dále musíte splňovat jednu z následujících podmínek č. 1 – 31. čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:

a. příspěvek či doplatek na bydlení

b. okamžitou dávku v hmotné nouzi

c. přídavek na dítě

d. dávky pěstounské péče

2. čelíte exekuci nebo jste v insolvenci

3. po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Žádat můžete také o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.

Žádosti o prominutí s účinností od 1.11.2022 přijímáme na předepsaném formuláři ve čtvrtek 20.10.2022 a v pátek 21.10. 2022 v kanceláři hospodářky školy v době 9:00-12:00 hod.

O rozhodnutí

• zda bude či nebude žádosti vyhověno, rozhoduje ředitelka MŠ

• v případě vyhovění žádosti ředitelka uvede, od jaké doby a jaká výše úplaty bude prominuta a na jaké období

• nelze žádat zpětně

Více informací na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

4_A4_zadost_dite_zak_ucastnik_balicek.pdf Stáhnout
5_A4_zadost_dite_zak_ucastnik_FOND_SOLIDARITY.pdf Stáhnout