Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče ,

chtěli bychom Vás informovat o tom ,že byl na stránkách MŠMT zveřejněn Protiepidemický systém pro oblast školství, ve kterém se uvádí ,že je doprovázejícím osobám povolen vstup do prostor šaten v MŠ .Vzhledem k současné situaci Vás však prosíme ,aby jste respektovali stejný způsob předávání a vyzvedávání dětí jako dosud. Nastavený systém je účinný a organizačně dobře zvládnutý. Tímto opatřením chráníme zdraví Vašich dětí, ale také Vaše a i všech zaměstnanců naší MŠ .

A to je v této době naší prioritou. Pokud by k tomuto opatření měl někdo z Vás námitky ,obraťte se prosím na ředitelku MŠ Janu Pondělíkovou. Jestli má někdo z rodičů nějaký problém ,který je třeba řešit s p.učitelkou ,tak není problém vše vyřešit telefonicky na mobil třídy a nebo si domluvit schůzku. Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám všem pevné zdraví.