Bezpečnost při opravě terasy MŠ Velká Chuchle.

Bezpečnost při opravě terasy MŠ Velká Chuchle.

 V průběhu stavebních prací budou dodržována základní ustanovení a pravidla BOZP pro zaměstnance a děti MŠ. Je nutné dodržet koordinaci a bezpečnost pohybu osob, nikdo nesmí vstupovat do prostor označených vstup na staveniště zakázán a za pásku, kterou je tento prostor označen.

Stavební práce budou probíhat zvenčí objektu s minimálním vlivem na své okolí. Rozhodujícím faktorem je doba provádění stavby ve vazbě na vnitřní chod školského zařízení. Zhotovitel se bude muset podrobně domluvit, v kterých časech budou prováděny práce, tak aby provozovatel MŠ zajistil bezpečnost a ochranu dětí před negativním vlivem stavebních prací – zvýšená hladina hluku a prachu při pracích.

bezpecnost.pdf Stáhnout