Postup při Žádosti o ošetřovné v souvislosti s přerušením provozu