Akce na měsíc

leden

Kdo: Celá MŠ

Tradice Tří králů - na třídách

Kdo: Celá MŠ

Mobilní planetárium - Se zvířátky o vesmíru

Kdo: Třídy Včelky a Motýlci

Výlet do MUZEA HUDBY .Veškeré informace najdete na nástěnce v těchto třídách .

Kdo: Pro přihlášené děti

Hravé lyžování

Kdo: Celá MŠ

Dentální hygiena - přednáška s pohádkou pro děti