Akce na měsíc

říjen

Kdo: Pro přihlášené děti

kroužky v MŠ začínají od 2.10.2019

Kdo: Třída Berušky a Šnečci

Výlet do Botanické zahrady -Dýně

Kdo: Pro přihlášené děti

Vyšetření zraku PRIMAVIZUS

Kdo: Celá MŠ

Divadelní představení ,,Skřítky krmit dovoleno ''

Kdo: Třída Včelky

Výlet do Rudolfína -veškeré informace ve třídě Včelky